Adoptieprocedure

Felis et Canis zoekt een goede thuis voor eenzame Griekse honden die op straat leven of geleefd hebben of die reeds langere tijd in een asiel zitten zonder dat iemand naar hen vraagt.

Onze vrijwilligers in Griekenland verzorgen voor deze dieren. Zij proberen hen in eerste instantie in veiligheid te brengen. Zij geven hen eten en zij zorgen er ook voor dat deze honden medisch gekeurd zijn.

Zij kennen deze dieren en zij geven ons advies over hun karakter en gezondheid.

Wie erover denkt een huisdier te nemen, dient volgende aspecten in overweging te nemen:

  • Heb je voldoende tijd? Een huisdier heeft aandacht nodig.
  • Ben je vaak van huis weg? Ga je graag met vakantie?
  • Ook tijdens jouw afwezigheid heeft jouw huisdier verzorging nodig.
  • Ook wanneer het minder mooi weer is, moet een hond uitgelaten worden.
  • Een huisdier kost geld: voeding, medische verzorging, kapper, …
  • Heb je voldoende ruimte? Ook een huisdier heeft een eigen plek nodig.

Mocht je een dier van ons willen adopteren, dan vul je een Adoptie vragenlijst.docx (50095) in, waarop wij je een aantal vragen stellen om de aanvraag te kunnen beoordelen. Daarna maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en homecheck.

Indien jouw aanvraag geaccepteerd wordt, ontvang je van ons een e-mail. In deze e-mail is de Adoptieovereenkomst ACR Felis et Canis versie 01012020.pdf (177966) opgenomen. Je wordt dan verzocht dit formulier getekend terug te bezorgen en binnen 8 dagen de overeengekomen bijdrage* aan ons over te maken.

Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het transport van het dier geregeld. Dit op basis van de Europese regels inzake reizen met gezelschapsdieren. Meer info kan je terugvinden op de website van de Federale overheidsdienst : Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Verder moeten wij ons ook houden aan de interne reglementering van de luchtvaartmaatschappijen. De mogelijke transportopties op dat ogenblik en de kosten ervan worden met jou besproken. Bij overdracht worden deze kosten verrekend.

Kort voor vertrek krijgen de honden hun bloedtesten. Hierdoor is de kans op nieuw besmettingsgevaar zo klein mogelijk. Indien de uitslag van de bloedtest niet goed is, nemen wij contact over het resultaat van de test contact met jou op. Vervolgens worden de dieren (voor zover nodig en van toepassing) voorzien van de benodigde vaccinaties en een chip. Voor elk dier wordt een EU-paspoort gemaakt.

Voor het transport zijn wij afhankelijk van transport over land of van vluchtbegeleiders. Dit zijn vrijwilligers die onze dieren meenemen op hun vlucht van Griekenland naar Duitsland, Nederland of België. Soms kan het enkele weken duren voordat het dier vervoerd kan worden.

De dieren worden in transportboxen vervoerd. In het vliegtuig is hiervoor een speciale verwarmde ruimte aanwezig.

De dieren worden door de begeleider naar de afgesproken overdrachtslocatie gebracht.

Voor vragen over je nieuwe huisdier kan je altijd bij ons terecht.

 

* Standaard bijdrage is 175 euro. Deze bijdrage omvat verzorging, bloedtesten, vaccinaties, chip, internationaal paspoort. Extra kosten voor het transport zijn niet inbegrepen. Dit hangt van situatie tot situatie af. Transport over land, vluchtbegeleider, vliegen er meerdere hondjes mee om de kosten te delen,...   U wordt uiteraard op voorhand in kennis gesteld.

 

Je wil graag een hondje helpen, maar je bent niet in staat om het op te vangen of te adopteren?

Dan bieden wij als alternatief adoptie op afstand (ook gekend als virtuele adoptie).

Mits een maandelijkse donatie van 5,00 euro zorg je ervoor dat jouw favoriete hondje van een mooie tijd bij onze rescuers kan genieten. Dit laat ons toe om de onkosten voor deze dieren te betalen, zoals o.a. medicatie, dierenarts, voedsel, etc...

Het spreekt vanzelf dat dit geld volledig aan het welzijn van het door jouw gekozen dier wordt besteed.
Natuurlijk kan je desgewenst meerdere dieren op afstand adopteren, maar een dier kan ook door meerdere mensen worden geadopteerd.

Stuur een mailtje naar felisetcanis@outlook.com en vermeld hierin je naam en de naam van het dier dat je virtueel wil adopteren.

Stort de maandelijkse bijdrage van 5,00 euro op rekeningnummer BE58 0635 5822 9779 (BIC: GKCCBEBB) van Felis et Canis en vermeld ook hier jouw naam + virtuele adoptie + de naam van de hond.

Zodra wij jouw bijdrage ontvangen hebben, wordt jouw naam samen met de naam van de hond vermeld op onze website.
De dieren (en wij natuurlijk ook) zijn je erg dankbaar!

 


Contact

https://www.facebook.com/felisetcanis

Elfnovemberstraat 3
2627 Schelle


+32 (0)3 283.50.08


Animal Care & Rescue : Felis et Canis

Rescuer Giota heeft jarenlang vele zwerfhonden gered en verzorgd. 

Haar spaarcenten gingen allemaal naar de dieren.

Ondertussen heeft ze grote schulden opgebouwd.

De economische toestand in Griekenland is nog steeds zeer slecht.

Eigenlijk zou Giota betere oorden moeten opzoeken om werk te vinden.

Dit was ook het plan, maar ze kan het niet over haar hart krijgen om de honden achter te laten.

Giota zal zich dus voor de zwerfhonden in Xanthi blijven inzetten.

Zij kan daarvoor ook altijd op onze steun blijven rekenen.

En uiteraard blijft uw hulp ook broodnodig.